A partir de 4 anos

 

Finalidade do xogo

  •  Consiste en lanza-la pelota e derriba-los bolos

 

Obxectivo educativo

  • Entrena o razoamento asociado á puntería
  • Xogo individual ou colectivo
  • Favorece a concentración