A partir de 3 anos

 

Finalidade do xogo

  • Trátase de recoller tódolos produtos da horta antes de que os coman os caracois

 

Obxectivo educativo

  • Mellora da psicomotricidade fina
  • Xogo colectivo no que todos xogan no mesmo equipo
  • Iniciación ós xogos de mesa (regras comúns, respecto das quendas, asociación dado-acción)