A partir de 5 anos

 

Finalidade do xogo

  • Facer cadrados da mesma cor. Iranse colocando as fichas por turnos e obteranse puntos en función do número de cadrados que se fagan en cada turno
  • De 2 a 4 xogadores

 

Obxectivo educativo

  • Favorece a concentración, o razoamento e a anticipación
  • Xogo colectivo
  • Iniciación ó mundo da xeometría e á comprensión das formas