A partir de 3 anos

 

Finalidade do xogo

  • Un xogo de pesca clásico que permite decidir o obxectivo segundo determinen os xogadores
  • Número variable de xogadores 

 

Obxectivo educativo

  • Mellora o pulso
  • Xogo individual ou colectivo
  • Favorece a concentración