A partir de 2 anos

 

Finalidade do xogo

  • Trátase de que cada xogador complete a súa flor colocando os pétalos da cor que saia no dado

 

Obxectivo educativo

  • Aprendizaxe das cores
  • Mellora a psicomotricidade fina
  • Iniciación ós xogos de mesa (regras comúns, respecto das quendas, asociación dado - acción)