A partir de 2 anos

 

Finalidade do xogo

  •  Consiste en ir colocando as diferentes pezas na cuberta do barco buscando sempre o equilibrio

Obxectivo educativo

  • Mellora a psicomotricidade fina
  • Xogo individual ou colectivo
  • Favorece o razoamento científico e a iniciación á Física