A partir de 6 anos.

 

Este xogo está baseado nun material empregado en terapias visuais para mellorar diversas cuestións relacionadas tanto coa vista como coa comprensión lectora e a concentración. 

 

Obxectivos educativos:

  • Mellora da concentración
  • Reforzo da lectura e aprendizaxe de novo vocabulario
  • Capacidade de razoamento
  • Mellora da axilidade mental e da expresión oral
  • Axuda ante posibles problemas de percepción, de integración da información e de motilidade ocular

 

Obxectivo do xogo:

  • Consiste en identificar a palabra agochada no círculo que a dinámica de xogo determine. As letras están por orde pero cómpre saber por onde comeza a palabra para lela correctamente.